Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày15/8/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 214, Điều 215 và Điều 216 Bộ luật Hình sự

Cập nhật: 25/3/2020 | 8:59:32 AM

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày15/8/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 214, Điều 215 và Điều 216 Bộ luật Hình sự

Tệp tin văn bản: 

Luật sư Lê Ngọc Hà tư vấn pháp luật trên VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam
Bài đọc nhiều nhất