Chuyên mục bao gồm tập hợp các loại biểu mẫu, văn bản thông dụng trong lĩnh vực dân sự, hành chính, lao động ... do Luật sư của VPLS Đa Phúc soạn thảo cho khách hàng, sử dụng trong quá trình nhiều năm thực tiễn hành nghề Luật sư và một số biểu mẫu hiện hành theo quy định của pháp luật. 

Luật sư Lê Ngọc Hà tư vấn pháp luật trên VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam
Bài đọc nhiều nhất