Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Cập nhật: 25/3/2020 | 8:22:02 AM

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Tệp tin văn bản: 

Luật sư Lê Ngọc Hà tư vấn pháp luật trên VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam
Bài đọc nhiều nhất