Các hình ảnh hoạt động tại Trung tâm hòa giải do TAND tối cao tổ chức

 • Luật sư Lê Ngọc Hà tham gia tập huấn kỹ năng hòa giải do TAND tối cao tổ chức
  Luật sư Lê Ngọc Hà tham gia tập huấn kỹ năng hòa giải do TAND tối cao tổ chức
 • Tham dự khai trương Trung tâm hòa giải tại TAND thành phố Hà Nội
  Tham dự khai trương Trung tâm hòa giải tại TAND thành phố Hà Nội
 • Luật sư Lê Ngọc Hà tham dự khai trương Trung tâm hòa giải tại TAND quận Hai Bà Trưng
  Luật sư Lê Ngọc Hà tham dự khai trương Trung tâm hòa giải tại TAND quận Hai Bà Trưng
 • Luật sư Lê Ngọc Hà tham dự khai trương Trung tâm hòa giải tại TAND quận Hai Bà Trưng
  Luật sư Lê Ngọc Hà tham dự khai trương Trung tâm hòa giải tại TAND quận Hai Bà Trưng
 • Các hòa giải viên của Trung tâm hòa giải TAND quận Hai Bà Trưng
  Các hòa giải viên của Trung tâm hòa giải TAND quận Hai Bà Trưng
 • Luật sư - Hòa giải viên Lê Ngọc Hà đang hòa giải tại Trung tâm hòa giải TAND quận Hai Bà Trưng
  Luật sư - Hòa giải viên Lê Ngọc Hà đang hòa giải tại Trung tâm hòa giải TAND quận Hai Bà Trưng
 • Một vụ án tranh chấp dân sự đã được hòa giải thành công tại Trung tâm Hòa giải - Đối thoại
  Một vụ án tranh chấp dân sự đã được hòa giải thành công tại Trung tâm Hòa giải - Đối thoại
 • Một vụ án tranh chấp lao động đã được hòa giải thành công tại Trung tâm Hòa giải - Đối thoại
  Một vụ án tranh chấp lao động đã được hòa giải thành công tại Trung tâm Hòa giải - Đối thoại