Các hình ảnh khai trương Văn phòng Luật sư Đa Phúc ngày 18/5/2011

 • Hình ảnh khai trương Văn phòng Luật sư Đa Phúc
  Hình ảnh khai trương Văn phòng Luật sư Đa Phúc
 • Tiếp đón các khách mời dự lễ khai trương
  Tiếp đón các khách mời dự lễ khai trương
 • Khách mời tặng hoa mừng khai trương
  Khách mời tặng hoa mừng khai trương
 • Khách mời tặng quà chúc mừng
  Khách mời tặng quà chúc mừng
 • Luật sư Lê Ngọc Hà đọc diễn văn khai trương
  Luật sư Lê Ngọc Hà đọc diễn văn khai trương
 • Trưởng VPLS mở sâm banh khai trương
  Trưởng VPLS mở sâm banh khai trương
 • Đại diện Văn phòng UBND huyện Sóc Sơn phát biểu
  Đại diện Văn phòng UBND huyện Sóc Sơn phát biểu
 • Đại diện Trung tâm TVPL - Hội luật gia Đông Anh phát biểu
  Đại diện Trung tâm TVPL - Hội luật gia Đông Anh phát biểu
 • Tiến sỹ - Luật sư Ngô Ngọc Thủy phát biểu
  Tiến sỹ - Luật sư Ngô Ngọc Thủy phát biểu
 • LS Lê Ngọc Hà và người Thầy nghề Luật - Tiến sỹ - LS Ngô Ngọc Thủy
  LS Lê Ngọc Hà và người Thầy nghề Luật - Tiến sỹ - LS Ngô Ngọc Thủy
 • Khách mời khai trương tặng hoa và chụp ảnh kỷ niệm
  Khách mời khai trương tặng hoa và chụp ảnh kỷ niệm
 • Các khách mời khai trương chụp ảnh kỷ niệm
  Các khách mời khai trương chụp ảnh kỷ niệm
 • Các khách mời khai trương chụp ảnh kỷ niệm
  Các khách mời khai trương chụp ảnh kỷ niệm
 • Các khách mời khai trương chụp ảnh kỷ niệm
  Các khách mời khai trương chụp ảnh kỷ niệm
 • Các khách mời khai trương chụp ảnh kỷ niệm
  Các khách mời khai trương chụp ảnh kỷ niệm